fbpx
Klinika Sthetic

Sthetic – poznaj czołową Klinikę w Warszawie, z najlepszym cennikiem zabiegów medycyny estetycznej, dermatochirurgii i ginekologii estetycznej.

Więcej
Wymarzona wakacyjna sylwetka?

To możliwe z zabiegiem Endermologia LPG!
Tylko teraz -30%!

Więcej
Powiedz STOP cellulitowi!

-20% na zabieg ONDA tylko do końca sierpnia!

Więcej
Hit w modelowaniu sylwetki!

-30% na zabieg Accent Prime tylko do końca sierpnia!

Więcej
NOWOŚĆ - zabieg ONDA

Światowa rewolucja w walce z cellulitem i w modelowaniu sylwetki!

Więcej
Naturalne Piękno w Klinice Sthetic
Więcej
Hit medycyny regeneracyjnej!

CGF skoncentrowane czynniki wzrostu gwarancją naturalnego odmładzania!

Więcej
Nowość!

Innowacyjny peeling węglowy bez lasera!

Więcej
Masaż dla kobiet w ciąży

Bezpieczna i przyjemna terapia łagodząca obrzęki, bóle kręgosłupa i inne dolegliwości.

Więcej
Neauvia Explosion

Odmładzający zabieg dedykowany skórze szyi.

Więcej
Laser Mona Lisa Touch

Oferta limitowana od 900 zł!

Więcej
Nowość!

Lifting Hybrydowy!

cena promocyjna 2500 zł !  3000 zł

Więcej
ClearLift

Wszechstronny laserowy zabieg odmładzający!

cena promocyjna – zabieg na twarz 1000 zł zamiast 1200 zł!

Więcej
Stimulate and Lift - Podnieś swoją skórę

Cena całości pakietu TYLKO 3500 zł !

Więcej
DR. CYJ HAIR FILLER - ABSOLUTNA NOWOŚĆ!

Peptydowa terapia włosów! Wyjątkowa skuteczność!

Więcej
Znajdziesz nas przy Placu Zbawiciela w Warszawie
Więcej
Laserowa plastyka powiek
Więcej
Skuteczne zabiegi ujędrniania
i modelowania ciała

Więcej

Ochrona danych

Szanowni Państwo

Klinika Sthetic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiot wykonujący działalność leczniczą udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizuje inne zadania statutowe.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą Klinikę jest:

 • ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia medycznego lub weryfikacja danych w celu umówienia wizyty; przygotowania do zabiegu, potwierdzenia terminu konsultacji lekarskiej lub przygotowania do umówionego zabiegu;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji;
 • realizacja praw pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentowi i osobom przez niego upoważnionym;
 • kontaktowanie się z pacjentami drogą telefoniczną lub na wskazany adres e-mail w celu potwierdzenia terminu hospitalizacji, wizyty lub konsultacji lekarskiej albo przygotowania do umówionego zabiegu lub odbioru wyników badań;
 • ankietowanie pacjentów w celu poprawy jakości udzielanych usług;
 • dochodzenie roszczeń;
 • obowiązki prowadzenia ksiąg rachunkowych i realizacji obowiązków podatkowych, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych pacjenta.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, przepisów odsyłających do tych ustaw lub Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych.

Przetwarzanie danych w celach zdrowotnych nie wymaga zgody Pacjenta, jeżeli dotyczy:

 • profilaktyki zdrowotnej,
 • medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy,
 •  diagnozy medycznej i leczenia,
 • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz
 • zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,
 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego,
 • zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania.

Przetwarzając dane osobowe w celach zdrowotnych można potencjalnie przetwarzać zakres danych osobowych wykraczający poza minimalny zakres danych obowiązkowo, zawartych w dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa polskiego (np. e-mail, telefon itp.).
Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony przepisami dotyczącymi przetwarzania dokumentacji medycznej.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z Art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Sthetic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowana przez Prezesa Zarządu. Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony przepisami dotyczącymi przetwarzania dokumentacji medycznej. Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Klinice Sthetic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie realizuje Inspektor Ochrony Danych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@oczta.onet.pl, tel. 602 241 239.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Prawo Pacjenta do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Bliższe informacje uzyskacie Państwo w Recepcji Kliniki lub poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego, jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Administrator Danych Osobowych

Do góry
Umów wizytę
    +48 696 449 440
© Sthetic    |    site by syd breslauer